Visit Barcelona
TURISME I CIUTAT Maig 2017 # 18

Quin és el grau de sostenibilitat de les empreses del sector?

Un nou sistema d’indicadors permet mesurar la sostenibilitat amb una visió multifactorial i responsable de l’activitat turística

 

Turisme de Barcelona ha elaborat un sistema d’indicadors que mesura el grau de sostenibilitat de totes aquelles empreses que es dediquen a l’activitat turística. L’objectiu és internalitzar la sostenibilitat en la gestió de les empreses turístiques i afavorir la seva responsabilitat en aquesta matèria.

Els indicadors tenen cinc eixos: sostenibilitat social (contribució a lluitar contra la pobresa i contractació de persones amb discapacitat, entre altres punts); sostenibilitat mediambiental (preservar el medi ambient, estalviar recursos naturals i ajudar a fer una ciutat més habitable); sostenibilitat del patrimoni cultural, natural i de tradicions (preservar el patrimoni cultural material i immaterial, i la natura); accessibilitat (sensibilització i formació dels operadors turístics, entre d’altres qüestions); i sostenibilitat econòmica (eix transversal que combina els anteriors factors amb un model financer viable i rendible).

Aquest protocol d’indicadors inclou un decàleg de bones pràctiques amb algunes idees útils, com ara promoure la reutilització de tot el que es llença mitjançant l’ús de determinades eines de caràcter logístic o de gestió, garantir una vida sana, desenvolupar una economia solidària i inclusiva augmentant les estades mitjançant visites al territori, entre d’altres.