Visit Barcelona
TURISME I CIUTAT octubre-novembre 2019 # 33

Nou estudi de l'Observatori del Turisme de Barcelona sobre perfil i hàbits dels turistes

Creixen els motius personals de viatge i es dispara la conscienciació per la legalitat del tipus d'allotjament

 

L'Observatori del Turisme a Barcelona (OTB) ha publicat amb l'objectiu de conèixer el comportament dels visitants que pernocten a Barcelona. La mostra aleatòria es va fer al llarg de l'any 2018 a diferents punts de la ciutat i, a més del perfil sociodemogràfic, contempla les tres fases del customer journey: abans d'iniciar el viatge -com ara la contractació del viatge-, l'estada a la destinació -inclou la despesa-, i la visió després d'haver-hi estat. També hi ha un apartat sobre seguretat ciutadana i productes turístics. 

Com a principals conclusions, destaca l'alta conscienciació per la legalitat del tipus d'allotjament (ha crescut 30 punts percentuals en els darrers tres anys) i el creixement sostingut dels motius personals del viatge (un 10,9%). Indicadors com la despesa feta a Barcelona durant l'estada va molt en la línia del que es van gastar l'any passat amb una mitjana de 328,2€ per persona i de 79,6€ per persona i dia. Els visitants professionals, els nord-americans, holandesos i de la resta del món tenen una despesa mitjana durant l'estada superior a la resta. Menjar i beguda és la partida en què més es gasten per damunt de les compres i l'entreteniment.

En general, el turista que viatja a Barcelona té al voltant de 36 anys, amb estudis universitaris (70,8%) i pernocta a la ciutat una mitjana de 4,8 nits. La meitat s'allotgen en hotels, seguit d'apartaments turístics (20%) i a casa d'amics i familiars (14%). Els que més s'allotgen en hotels són els que viatgen per motius professionals, que representen el 27,3% del total de turistes en hotels. En els habitatges d'ús turístics (HUTs) ho fan sobretot nord-americans, russos i francesos. Val a dir que el 50,7% dels que s'allotgen en apartaments turístics diuen que s'han preocupat per assegurar-se que compleixen amb les normes legals, una proporció de conscienciació sobre aquest aspecte que en els últims tres anys ha passat del 19,7% al 50,7%.

L'enquesta mostra el flux de persones que visiten o volen visitar altres indrets de la demarcació més enllà de Barcelona. Tenint en compte que el 46,8% dels enquestats ja havien estat a Barcelona anteriorment (els holandesos i francesos són els visitants internacionals més repetidors amb un 59,8% i 58%, respectivament), el 9,3% han fet una excursió fora de la ciutat, una tendència de descentralització que creix, però, molt lleument.

Podeu consultar tots els estudis a la web